| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
[ 622 ]0-1 integer programming programowanie binarne, programowanie całkowitoliczbowe
1Base 5 = 1 Mbps Baseband 5 norma okablowania sieci Ethernet w postaci dwóch skręconych par przewodów telefonicznych, o szybkości transmisji do 1 Mb/s i zasięgu do 250m
10Base 2 = 10 Mbps Baseband 2 norma okablowania sieci Ethernet w postaci cienkiego kabla koncentrycznego, o szybkości transmisji do 10 MB/s i zasięgu do 185 m
10Base 5 = 10 Mbps Baseband 5 norma okablowania sieci Ethernet w postaci grubego kabla koncentrycznego, o szybkości transmisji do 10 MB/s i zasięgu do 500 m
10Base - F = 10 Mbps Baseband fiber optics cable norma okablowania sieci Ethernet w postaci kabla światłowodowe o szybkości transmisji do 10 Mb/s i zasięgu do 2000 m, realizowane przez trzy odmiany : 10Base FB, 10Base FL i 10Base FP
10Base - FB = 10 Mbps Baseband fiber optics cable norma okablowania sieci Ethernet w postaci kabla światłowodowego o szybkości transmisji do 10 Mb/s i zasięgu do 2000 m.
10Base - FL = 10 Mbps Baseband fiber optics cable norma okablowania sieci Ethernet w postaci kabla światłowodowego o szybkości transmisji do 10 Mb/s i zasięgu do 2000 m.
10Base - FP = 10 Mbps Baseband fiber optics cable norma okablowania sieci Ethernet w postaci kabla światłowodowego o szybkości transmisji do 10 Mb/s i zasięgu do 1000 m.
10Base-T = 10 Mbps Baseband twisted pair cable norma okablowania sieci Ethernet w postaci dwużyłowej skrętki, o szybkości transmisji do 10 Mb/s i zasięgu do 100 m
10Broad 36 norma okablowania dla szerokopasmowej sieci Ethernet, o szybkości transmisji do 10 Mb/s, gdzie medium transmisyjnym jest pojedynczy przewód szerokopasmowy o zsięgu do 1800 m
100Base-FX = 100 Mbps Baseband FX norma okablowania sieci fast Ethernet w postaci kabla światłowodowego o szybkości transmisji do 100 Mb/s i zasięgu do 2000 m
100Base-T = 100 Mbps Baseband T norma okablowania szybkiej lokalnej sieci komputerowej o szybkości transmisji do 100 Mb/s i zasięgu do 205 m, realizowany przez trzy warstwy fizyczne modelu OSI : 100Base-T4, 100Base-TX, 100Base-FX
100Base-T4 = 100 Mbps Baseband T4 norma okablowania sieci fast Ethernet w postaci czterech par nieekranowanej skrętki klasy 3,4 lub 5 o szybkości transmsji do 100 Mb/s i zasięgu do 100m
100Base-TX = 100 Mbps Baseband TX norma okablowania sieci fast Ethernet w postaci dwużyłowej skrętki nieekranowanej lub ekranowanej klasy 5, o szybkości transmisji do 100 Mb/s i zasięgu do 100 m
1000Base-CX = 1000 Mbps Baseband CX norma okablowania sieci Gigabit Ethernet w postaci ekranowanego kabla miedzianego, o szybkości transmisji do 1000 Mb/s i zasięgu do 25 m
1000Base-LX = 1000 Mbps Baseband LX norma okablowania sieci Gigabit Ethernet w postaci kabla światłowodowego, o szybkości transmisji do 1000 Mb/s i zasięgu do 550 m dla światłowodu wielomodowego i do 5000 m dla światłowiodu jednomodowego
1000Base-SX = 1000 Mbps Baseband SX norma okablowania sieci Gigabit Ethernet w postaci kabla światłowodowego, o szybkości transmisji do 1000 Mb/s i zasięgu do 550 m
1000Base-T = 1000 Mbps Baseband T norma okablowania sieci Gigabit Ethernet w postaci czteroparowej skrętki nieekranowanej klasy 5, o szybkości transmisji do 1000 Mb/s i zasięgu do 100 m
1 Mbps Baseband 5 norma okablowania sieci Ethernet w postaci dwóch skręconych par przewodów telefonicznych o szybkości trransmisji do 1 Mb/s i zasięgu do 250 m
10 Mbps Baseband 2 norma okablowania sieci Ethernet w postaci cienkiego kabla koncentrycznego , o szybkości transmisji do 10 Mb/s i zasięgu do 185 m
10 Mbps Baseband 5 norma okablowania sieci Ethernet w postaci grubego kabla koncentrycznego , o szybkości transmisji do 10 Mb/s i zasięgu do 500 m
10 Mbps Baseband FB norma okablowania sieci Ethernet w postaci kabla światłowodowego , o szybkości transmisji do 10 Mb/s i zasięgu do 2000 m
10 Mbps Baseband fiber optics cable norma okablowania sieci Ethernet w postaci kabla światłowodowego , o szybkości transmisji do 10 Mb/s i zasięgu do 2000 m
10 Mbps Baseband FL norma okablowania sieci Ethernet w postaci kabla światłowodowego , o szybkości transmisji do 10 Mb/s i zasięgu do 2000 m
10 Mbps Baseband FP norma okablowania sieci Ethernet w postaci kabla światłowodowego , o szybkości transmisji do 10 Mb/s i zasięgu do 1000 m
10 Mbps Baseband twisted pair cable norma okablowania sieci Ethernet w postaci dwużyłowej skrętki, o szybkości transmisji do 10 Mb/s i zasięgu do 100 m
100 Mbps Baseband FX norma okablowania sieci fast Ethernet w postaci kabla światłowodowego o szybkości transmisji do 100 Mb/s i zasięgu do 2000 m
100 Mbps Baseband T norma okablowania szybkiej lokalnej sieci komputerowej o szybkości transmisji do 100 Mb/s , realizowany przez trzy warstwy fizyczne modelu OSI : 100Base-T4, 100Base-TX, 100Base-FX
100 Mbps Baseband T4 norma okablowania sieci fast Ethernet w postaci czterech par nieekranowanej skrętki klasy 3,4 lub 5 oszybkości transmsji do 100 Mb/s i zasięgu do 100m
100 Mbps Baseband twisted pair cable norma okablowania sieci Ethernet w postaci dwużyłowej skrętki, o szybkości transmisji do 100 Mb/s
100 Mbps Baseband TX norma okablowania sieci fast Ethernet w postaci dwużyłowej skrętki nieekranowanej lub ekranowanej klasy 5, o szybkości transmisji do 100 Mb/s i zasięgu do 100 m
100VG-AnyLAN norma okablowania szybkiej lokalnej sieci komputerowej opartej na metodzie dostępu DPMA wykorzystującej okablowanie w postaci czterożyłowej skrętki, o szybkości transmisji do 100 Mb/s i zasięgu do 150 m przy połączeniach kablem klasy 3 i do 205 m - klasy 5, a także dwyżyłowe skrętki ekranowe i kable światłowodowe
1000 Mbps Baseband CX norma okablowania sieci Gigabit Ethernet w postaci ekranowanego kabla miedzianego, o szybkości transmisji do 1000 Mb/s i zasięgu do 25 m
1000 Mbps Baseband LX norma okablowania sieci Gigabit Ethernet w postaci kabla światłowodowego, o szybkości transmisji do 1000 Mb/s i zasięgu do 550 m dla światłowodu wielomodowego i do 5000 m dla światłowiodu jednomodowego
1000 Mbps Baseband SX norma okablowania sieci Gigabit Ethernet w postaci kabla światłowodowego, o szybkości transmisji do 1000 Mb/s i zasięgu do 550 m
1000 Mbps Baseband T norma okablowania sieci Gigabit Ethernet w postaci czteroparowej skrętki nieekranowanej klasy 5, o szybkości transmisji do 1000 Mb/s i zasięgu do 100 m
2B1Q = 2 binary , 1 quaternary metoda kodowania polegająca na przypisaniu dwu bitów danych jednemu z czterech poziomów napięcia
4B3T = 4 bibary, 3 ternary metoda kodowania polegająca na przypisaniu czwórek bitów na 3 symbolach o 3 poziomach napięcia (-1, 0 , 1)
5B/6B metoda kodowania danych stosowana w transmisji strumieni danych
2-D = 2-dimensions Dwa wymiary; określa grafikę dwuwymiarową
3-color separation separacja 3 kolorowa, rozbarwienie 3 kolorowe
3-D = 3-dimensions Trzy wymiary; określa grafikę trójwymiarową
3GL = third-generation language język (programowania) trzeciej generacji
4-color separation separacja 4 kolorowa, rozbarwienie 4 kolorowe
4GL = fourth-generation language język (programowania) czwartej generacji
5GL = fifth-generation language język (programowania) piatej generacji
6DOF = 6 degrees of freedom Sześć stopni swobody. W rzeczywistości wirtualnej - symulowanie przez urządzenie wyjściowe np. myszkę, sześciu rodzajów ruchu : w przód i w tył, w górę i w dół, w lewo i w prawo, obrotów w trzech osiach przestrzennych
9-edge leading Podanie (karty dziurkowanej) dolną stroną
# hash krzyżyk , hash Kreuz, Schweinegatter
(battery) charger ładowarka Ledegerät, Netzteil
(internet) worm robak (internetowy) Wurm (Internetwurm)
3-D graphics grafika trójwymiarowa 3D-Grafik
3-D Ribbon taśma 3D 3D-Band
3-D sound dźwięk trójwymiarowy 3D-Audio
3DES standard kodowania danych 3DES Datenverschlüsselungsstandard, 3DES
3PTY (three party service) połączenie trójstronne Dreierkonferenz